Print


Gạo 10% tấm xuất khẩu
Xem cỡ ảnh lớn


Gạo 10% tấm xuất khẩu

Giá (piece): Giá sản phẩm chưa có

Vui lòng bấm vào đây để yêu cầu hoặc thắc mắc về sản phẩm này cho chúng tôi.

 Thông tin chi tiết:

           Xuất xứ: Việt Nam

           Nhà máy chế biến: Docifood

Mô tả:

Gạo trắng hạt dài 10% tấm

- Tấm                             : tối đa 10%

- Độ ẩm                          : 14%

- Mức độ xay xát             : xay xát kỹ

- Chiều dài trung bình nguyên hạt: 6.2 mm

- Vụ mùa                         : hiện tại


Liên hệ với chúng tôi:Phòng Kinh doanh

Điện thoại:                0909425356

Email:                            anhnt@docimexco.com