Viet NamEnglish (United Kingdom)
Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Monday, 17 April 2017 08:51

1. >> Xem Nội dung thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 <<

2. >> Nghị quyết của HĐQT kèm theo <<

3. >> Mẫu giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự <<

4. >> Chương trình đại hội <<

 
Báo cáo giải trình các nội dung liên quan đến báo cáo kiểm toán năm 2016
Friday, 14 April 2017 06:53

>> 1. Xem báo cáo giải trình chậm nộp báo cáo tài chính và nguyên nhân lỗ âm vốn chủ sở hữu năm 2016. <<

>> 2. Xem báo cáo giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán và chênh lệch BCTC năm 2016. <<

 
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng
Tuesday, 04 April 2017 08:54

Xem chi tiết >>

 
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Friday, 31 March 2017 01:58

Xem chi tiết >>

 
Công bố danh sách cổ đông lớn
Wednesday, 01 February 2017 00:00

>> Xem chi tiết <<

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 2 in 19 page.
© Copyright 2011, Docimexco - hosting by: Trần Lê