Viet NamEnglish (United Kingdom)
TB vv hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom đv cổ phiếu của Docimexco
Thứ hai, 22 Tháng 8 2016 01:15

Trích yếu: TB của Sở Giao dịch Chứng khóan Hà Nội

                Hình thức giao dịch hạn chế: Chỉ được giao dịch vào phiên thứ sáu hàng tuần

Xem chi tiết >>

 

Bài viết có liên quan

© Copyright 2011, Docimexco - hosting by:Trần Lê