Viet NamEnglish (United Kingdom)
Bản Công bố thông tin đấu giá Cổ phần của SCIC tại Docimexco
Thursday, 11 August 2016 02:15

Trích yếu: Số lượng cổ phần: 2.675.960

               Giá khởi điểm: 1.000 đồng/cổ phiếu

               Thời gian: 8h ngày 08/8/2016 đến 16h ngày 29/8/2016

Xem chi tiết >>

 

Related items

© Copyright 2011, Docimexco - hosting by: Trần Lê